Sök

Nils Karlson

Professor & grundare Ratio

Medarbetare

Karlsons forskning i nyckelord: EU:s framtid, klassisk liberalism, lönebildning & arbetsmarknad, reformer & statskonst, tjänstemannaaktivism, utbildning & kompetens, vårdköer

Nils Karlson grundade Ratio 2002 och var dess verkställande direktör i närmare tjugo år. Mellan 2018 och 2021 var han även adjungerad professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, och 2021 till 2023 visiting fellow vid Stanford University, Hoover Institution.

Hans forskning är inriktad på samspelet mellan marknader, det civila samhället och politiken i västerländska demokratier och välfärdsstater. Han har publicerat ett 30-tal akademiska böcker och ett stort antal artiklar och rapporter om bland annat arbetsmarknad och lönebildning, politisk förändring och liberala reformer, utbildning och kompetensutveckling, tillväxt och marknadsprocesser, dygder, grundlagsfrågor, EU och vårdens framtid. För närvarande forskar han om populism och tjänstemannaaktivism.

Han har även mångårig erfarenhet som rådgivare inom näringsliv och politik samt som föredragshållare och skribent i media.

Arbetsmarknad, Avreglering, Dygder, EU, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Konstitution, Lönebildning, Nils Karlson, Politisk förändring, Rättsstat, Svenska modellen, Välfärd

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578