Sök

Nils Karlson

Professor & grundare

Medarbetare

Karlsons forskning i nyckelord: arbetsmarknadsmodeller, dygder, EU, kompetensfrågor, konstitutionell ekonomi., marknad och civilsamhälle, Politisk förändring, rättvisa, samspelet politik, statskonst

Professor Nils Karlson is an economist and political scientist, working in the fields of institutional economics, political theory, public choice, industrial relations and constitutional political economy.

Research focus on the interaction between politics, markets and civil society in Western democracies and welfare states.

Major interests in statecraft and liberal, welfare-enhancing reform, constitutional design and consequences of welfare state expansion. Special interests in labour market models and collective bargaining, education and skills formation, virtue ethics, entrepreneurship and market processes, and the future of the European Union.

Read more at nilskarlson.com

Arbetsmarknad, Avreglering, Dygder, EU, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Konstitution, Lönebildning, Nils Karlson, Politisk förändring, Rättsstat, Svenska modellen, Välfärd

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578