Sök

Olof Ejermo

Professor

Medarbetare

Ejermos forskning i nyckelord: databases, econometrics, entrepreneurship, innovation, spillovers

Min forskning handlar brett om innovation och entreprenörskap. Jag är särskilt intresserad av överspillningsprocesser av kunskap inom vetenskap, innovation och entreprenörskap som studeras t ex genom rörlighet och migration. Relaterat till detta hör ett intresse för samverkan mellan akademi och näringsliv. Inom ekonomisk-historisk forskning är jag intresserad av att förstå grunderna för industriell och ekonomisk utveckling och hur detta hör samman med den moderna ekonomin.

Jag studerar innovation och entreprenöskap från ett innovationsekonomiskt perspektiv. Min forskning bygger teoretiskt framförallt från evolutionär, spårberoende, icke-optimeringsteori. Å andra sidan är verktyg från applicerad ekonometri för att förstå kausala samband en viktig del i mina empiriska undersökningar (jmf. The Prize in Economic Sciences 2021 – Prize announcement (nobelprize.org). Min forskning bygger i hög grad på insamling och utveckling av egna stora databaser vilket realiserats genom insamling av uppfinnardata, publikationsdata inom akademin och företagarinformation från svenska fabriksdata i ekonomisk historia. Några av de frågor min forskning söker besvara rör: Hur sprider sig kunskap? Hur interagerar och påverkar individer varandra? Och några av de mekanismer de verkar genom rör migration, rörlighet, innovationsprogram, infrastruktur och handel.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578