Sök

Olof Ejermo

Professor

Medarbetare

Ejermos forskning i nyckelord: databases, econometrics, entrepreneurship, innovation, spillovers

Olof Ejermo är professor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds Universitet och forskare på Ratio.

Hans forskning handlar brett om innovation och entreprenörskap, med ett särskilt intresse för överspillningsprocesser av kunskap inom vetenskap, innovation och entreprenörskap som studeras t ex genom rörlighet och migration. Relaterat till detta hör ett intresse för samverkan mellan akademi och näringsliv. Inom ekonomisk-historisk forskning är Olof intresserad av att förstå grunderna för industriell och ekonomisk utveckling och hur detta hör samman med den moderna ekonomin.

Olof studerar innovation och entreprenöskap från ett innovationsekonomiskt perspektiv. Hans forskning bygger teoretiskt framförallt från evolutionär, spårberoende, icke-optimeringsteori, men använder också verktyg från applicerad ekonometri för att förstå kausala samband i sina empiriska undersökningar (jmf. The Prize in Economic Sciences 2021 – Prize announcement (nobelprize.org).

Hans forskning bygger i hög grad på insamling och utveckling av egna stora databaser vilket realiserats genom insamling av uppfinnardata, publikationsdata inom akademin och företagarinformation från svenska fabriksdata i ekonomisk historia. Några av de frågor hans forskning söker besvara rör: Hur sprider sig kunskap? Hur interagerar och påverkar individer varandra? Och några av de mekanismer de verkar genom rör migration, rörlighet, innovationsprogram, infrastruktur och handel.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578