Sök

Per Bylund

Associerad forskare

Medarbetare

Per Bylund är associerad forskare till Ratio. Läs mer om hans forskning här.

associerad-forskare, Entreprenörskap

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578