Per Bylund är associerad forskare till Ratio. Läs mer om hans forskning här.