Sök

Per-Olof Bjuggren

Professor emeritus

Medarbetare

Bjuggrens forskning i nyckelord: bolagsstyrning/corporate governance, institutionell ekonomi, rättsekonomi

Per-Olof Bjuggren är professor emeritus och nationalekonom. Han forskar vid Jönköping International Business School sedan 2006 och halvtid vid Ratio sedan 2011. Hans forskningsinriktning har blivit alltmer fokuserat mot Corporate Governance, Law and Economics och Institutional Economics.

Bolagsstyrning, Entreprenörskap, Institutionell ekonomi, Jönköping International Business School, Per-Olof Bjuggren

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578