Sök

Rasmus Nykvist

Filosofie doktor

Medarbetare

Nykvists forskning i nyckelord: digitalisering, industrial transformation, regulatory change, strategi

Rasmus Nykvists forskning handlar om institutionell förändring och det långsiktiga samspelet mellan teknisk utveckling och politisk förändring. Han disputerade 2021 i företagsekonomi med inriktning på strategi och marknadsföring på Örebro universitet och Ratio med handledning av Christina Öberg och Mirko Ernkvist.

Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Örebro universitet, Rasmus Nykvist

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578