Rasmus Nykvists forskning handlar om institutionell förändring och det långsiktiga samspelet mellan teknisk utveckling och politisk förändring. Han disputerade i företagsekonomi med inriktning på strategi och marknadsföring på Örebro universitet och Ratio med handledning av Christina Öberg och Mirko Ernkvist.

Nykvists forskning i nyckelord: strategi, digitalisering, industrial transformation, regulatory change