Typ: Doktorand

Rasmus Nykvists forskning handlar om institutionell förändring och det långsiktiga samspelet mellan teknisk utveckling och politisk förändring. Han doktorerar inom företagsekonomi med inriktning på strategi och marknadsföring på Örebro universitet och Ratio med handledning av Christina Öberg och Mirko Ernkvist.

Nykvists forskning i nyckelord: strategi, digitalisering, industrial transformation, regulatory change