Typ: Praktikant

Rickard Björnemalm är praktikant på Ratio under höstterminen 2021. Han läser statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Kontaktuppgifter