Sök

Robert Demir

Associerad forskare

Associerad forskare

Demirs forskning i nyckelord: agility, digitalisering, strategi, strategisk förändring, tillväxt

Docent Robert Demirs forskningsintressen kretsar kring det vardagliga strategiska arbetet och managementinnovationer.

Han har bland annat studerat hur man hanterar relationen mellan dotterbolag och joint venture partner (i Kina) och hur kunskap översätts i överföringen mellan olika organisatoriska enheter (Sverige till Kina). Han har även studerat metodologiska förutsättningar för process-studier och hur organisationsstrategier kan agera genom inskriptioner i vardagliga arbetsverktyg. Han är nu involverad i flera forskningsprojekt. Bland annat rekrytering som en strategisk praktik, identifiering och mätning av psykologiskt kapital bland anställda och nätverksbaserat lärande.

Arbetsmarknad, Innovation, Kina, Kompetens för tillväxt, Kvalitativ data, Management Teori, Psykologiskt kapital, Rekrytering, Robert Demir

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578