Sök

Siri Terjesen

Associerad forskare

Associerad forskare

Siri Terjesen är docent vid College of Business, Florida Atlantic University och Norges Handelshøyskole, och associerad till Ratio.

Hennes forskning är inriktad på entreprenörskap. Hon har tidigare medverkat i Ratios vetenskapliga seminarieserie (2012) och deltar återkommande på konferenser på Ratio.

Siri Terjesen har bl a blivit publicerad i Academy of Management Review, Academy of Management Learning & Education, Strategic Management Journal, Strategic Entrepreneurship Journal, Journal of Management, Journal of Operations Management, Journal of Business Ethics, Entrepreneurship Theory & Practice, Small Business Economics, Decision Sciences, Human Relations, Production and Operations Management, och Corporate Governance: International Review.

associerad-forskare, Bolagsstyrning, Entreprenörskap, Siri Terjesen

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578