Sök

Staffan Samuelsson

Forskningsassistent

Medarbetare

Staffan Samuelsson jobbar som forskningsassistent inom arbetsmarknadsforskningen på Ratio. Han har tidigare jobbat som forskningsassistent på statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och har en masterexamen i statsvetenskap från samma lärosäte.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578