Susanna Allstrin är forskningsassistent inom ramen för arbetsmarknadsprogrammet på Ratio. Hon har en master i statsvetenskap och en fil. kand i filosofi, politik och ekonomi, båda från Stockholms universitet. Närmast kommer hon från ESO där hon var praktikant under vårterminen 2021.

Kontaktuppgifter