Sök

Susanna Allstrin

Forskningsassistent

Medarbetare

Susanna Allstrin är forskningsassistent inom ramen för arbetsmarknadsprogrammet på Ratio. Hon har en master i statsvetenskap och en fil. kand i filosofi, politik och ekonomi, båda från Stockholms universitet. Närmast kommer hon från ESO där hon var praktikant under vårterminen 2021.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578