Sök

Sven-Olov Daunfeldt

Associerad forskare

Medarbetare

Professor Sven-Olov Daunfeldt är associerad forskare till Ratio, läs mer om hans forskning här.

associerad-forskare, Entreprenörskap, Företagstillväxt, Gaseller, Gibrat's lag, High-growth firms, Innovation, Sven-Olov Daunfeldt

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578