Typ: Praktikant

Theo Herold är masterstudent i nationalekonomi vid Lunds universitet och har en kandidatexamen i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Theo gör uppsatspraktik på Ratio under vårterminen 2021.

Kontaktuppgifter