Författarna

Fil dr Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi på Ratio, Oxford Institute for Energy Studies samt Luleå tekniska universitet. Hans forskning sker i brytpunkten mellan miljöekonomi och miljöteknik, bland annat genom att utreda förutsättningarna för storskaligt infångande av koldioxid (CCS-teknik). I sin avhandling studerade Grafström teknikspridning inom den europeiska miljöenergi­sektorn.

0703475854
jonas.grafstrom@ratio.se

Tekn dr Christian Sandström är biträdande professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och knuten till Ratio. Hans forskning handlar om samspelet mellan teknisk utveckling, regleringar och företags konkurrenskraft. Tidigare har Sandström gästforskat vid bland annat Universitetet i Cambridge och ETH i Zürich. Han blev docent vid Chalmers år 2014 och 2018 tilldelades han Chalmers pedagogiska pris.

0737050137
christian.sandstrom@ratio.se

Författarna har presenterat boken vid ett antal olika tillfällen, urval nedan.

  • How sustainable is economic growth? Jonas Grafström och Christian Sandström presenterar sina resultat för IEA London den 25 februari, 2021
  • Mer för mindre? Christian Sandström föreläser för Länsstyrelsen Halland den 16 februari, 2021.
  • Omställning och innovation – vad är hemligheten?” Christian Sandström diskuterar resultaten i ett panelsamtal med Aktuell Hållbarhet den 24 juni, 2020.
  • Green Disruption, föreläsning av Christian Sandström vid Hållbart Näringsliv, 18 november 2020.
  • ”How sustainable is Swedish economic development”, Christian Sandström lyfter resultaten med Chalmers alumni network in the United States, 18 april, 2020.