Mer pengar räcker inte för fungerande lärlingssystem


Typ: Ratio i media
2013-09-30

”Otillräckliga insatser. Låg status, svag styrning och litet inflytande från branscherna gör att lärlingsutbildningarna inte lyfter trots politiska initiativ. Låt arbetsgivarna ta större del i utformningen och genomförandet av utbildningarna, skriver forskarna ­Jonas Olofsson och Alexandru Panican.”

Läs artikeln i sin helhet