Sök

Mer pengar räcker inte för fungerande lärlingssystem

Nyheter
Alexandru Panican, Företagandets villkor, Jonas Olofsson, Lärlingsutbildning, Panican Alexandru, Yrkesutbildning

”Otillräckliga insatser. Låg status, svag styrning och litet inflytande från branscherna gör att lärlingsutbildningarna inte lyfter trots politiska initiativ. Låt arbetsgivarna ta större del i utformningen och genomförandet av utbildningarna, skriver forskarna ­Jonas Olofsson och Alexandru Panican.”

Läs artikeln i sin helhet

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578