Sök

Michel Elmoznino Laufer blir licentiat i företagsekonomi

Nyheter
Affärsänglar, Financing of Innovations, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Innovation, Jobbskapare, Michel Elmoznino Laufer, Småföretag, Subventioner

Michel Elmoznino Laufer är forskarstuderande inom företagsekonomi vid Ratio och Handelshögskolan i Stockholm. Den 27:e april lade han fram sin licentiatavhandling om tillitsbyggande inom crowd-funding.

Opponerade gjorde Anders Isaksson från Chalmers tekniska högskola. Seminariet var öppet för allmänheten och hölls på Handelshögskolan. I avhandlingen Essays on Finance for Start-ups presenterar Michel Elmoznino Laufer tre forskningsartiklar som författats på Handelshögskolan och Ratio. Han ger även en genomgång av forskningsfältet i stort och av dess relevans i en förklarande kappa.

Michel Elmoznino Laufer har sedan 2015 varit forskarstuderande vid Ratio och Handelshögskolan i Stockholm under handledning av professor Karl Wennberg. Innan dess var han forskningsassistent vid Ratio och har bland annat studerat affärsänglar. Merparten av Michel Elmoznino Laufers forskning har bedrivits inom forskningsprogrammet Financing of innovations.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578