Sök

Moocar kan öppna för nya aktörer

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Ratio i media

Moocar kan öppna för nya aktörer – Universitetsläraren nr 2/2015

Christian Sandströms genomgång av den högre utbildningens förändringar i USA, som en följd av introduktionen av MOOC (Massive Online Open Courses), redovisas tillsammans med en diskussion om vad det kan innebära i Sverige.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578