Moocar kan öppna för nya aktörer


Typ: Ratio i media
2015-03-24

Moocar kan öppna för nya aktörer – Universitetsläraren nr 2/2015

Christian Sandströms genomgång av den högre utbildningens förändringar i USA, som en följd av introduktionen av MOOC (Massive Online Open Courses), redovisas tillsammans med en diskussion om vad det kan innebära i Sverige.