Sök

Morgonluft för non profit

Nyheter
Företagandets villkor, Ideella sektorn, Medicin, Sjukvård

Morgonluft för non profit – Dagens Medicin

Mattias Lundbäck citeras i Dagens Medicin.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578