Sök

Myndighetsutvärderingar – en konflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare?

Nyheter
Christian Sandström, Elias Collin, Karl Wennberg, näringspolitik, utvärderingar

I en ny studie har Ratio-forskare undersökt utvärderingar av näringspolitiska insatser och granskat huruvida valet av utvärderare kan påverka resultaten. De visar att privata konsulter är den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och att deras utvärderingar dessutom skiljer sig från andra utvärderares: De är generellt sett mer positiva till de utvärderade insatserna.

Studien som är skriven av Elias Collin, Christian Sandström och Karl Wennberg finns att läsa i Ekonomisk debatt.

Under ett seminarium den 2 juni presenterades resultaten även under ett digitalt seminarium med kommentarer från Susanne Ackum, Jan-Eric Furubo och Johannes Henriksson. Se de ppt-bilder som forskarna visade här. Inom kort kommer webbinariet även finans att se via Ratios youtube-kanal.

Med anledning av studien skriver Ratio-forskarna på DN Debatt tillsammans med Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi, Handelns Forskningsinstitut, Olof Ejermo, professor i innovationsekonomi, Lund Universitet, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, IFN, och Siri Terjesen, professor, Florida Atlantic University och Norwegian School of Economics, Patrik Tingvall, professor i nationalekonomi, Södertörns Högskola. De har även skrivit en slutreplik.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578