Sök

Naomi Lamoreaux besöker Stockholm

Nyheter
Ekonomisk historia, Eli F Heckscher, Företagandets villkor, Företagshistoria, Heckscherföreläsning, Naomi Lamoreaux, Regleringar

Den 21-23:e september besöker årets Eli F Heckscherföreläsare, professor Naomi Lamoreaux från Yale University Sverige. Lamoreauxs forskning inom ekonomisk historia är internationellt uppmärksammad och rör bland annat patent och ägarfrågor inom företag. Hon är även knuten till det stora forskningsprojektet The Tobin Project – Corporation & American Democracy.

Inom ramen för detta har Lamoreaux bland annat varit aktiv inom debatten om regleringen av kampanjfinansiering. Där hon hävdar att den konservativa majoriteten i USA:s högsta domstol gjort en felaktig tolkning av rättshistorien i det uppmärksammade domslutet Citizens United.

Lamoreaux är inbjuden av Forskningsinstitutet Ratio och EHFF på Handelshögskolan. Under vistelsen i Sverige kommer hon framförallt att träffa forskare och studenter på Handelshögskolan och Ratio. Hon håller även en öppen föreläsning under rubriken Corporations and Democracy: Beyond Cross-Country Regressions i Handelshögskolans aula tisdag den 22:a september med start klockan 17.15.

Föreläsningen kommer att utgå från ett vetenskapligt papper med samma titel. I detta har Lamoreaux undersökt regleringen av företag i USA, Storbritannien och Västeuropa under artonhundratalet. Mellan dessa regelverk förekommer flera skillnader där framförallt den brittiska bolagsrätten sticker ut genom att vara mer tillåtande än annan samtida lagstiftning. Dessa skillnader är välstuderade, men vad de beror på har varit mer oklart. Lamoreaux argumenterar i sin forskning för att ekonomisk historia på detta fält måste röra sig bortom regressionsanalys. I stället bör forskare i företagshistoria i högre grad intressera sig för bakomliggande förlopp. I detta fall de demokratiseringsprocesser som i olika länder kom att få vitt skilda konsekvenser för synen på företag, deras sammansättning och verksamhet.

Ratioforskaren Eskil Ullberg kommer under besöket även att intervjua Professor Lamoreaux om hennes forskning. Detta material kommer att göras tillgängligt i efterhand på Ratios Youtubekonto.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578