Sök

Näringslivets forskningsinstitut söker sommarassistenter

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Karl Axelsson

Inom ramen för programmet Unga Forskare erbjuder Ratio möjligheten till praktik sommaren 2016. Under sex veckor i perioden juni till augusti får du möjlighet att arbeta tillsammans med seniora forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och kvalificerad miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning. Starten är i mitten av juni, två veckor därefter är obligatoriska, avslutningskonferens hålls i slutet av augusti. Du förväntas vara på plats veckan innan. Utöver det är de resterande tre veckorna flexibla och du får marknadsmässig lön för ditt arbete.

Efter en sommar på Ratio har flera assistenter fortsatt att arbeta i något av våra forskningsprojekt. Vissa har återgått till studierna medan andra har fått doktorandanställningar eller påbörjat sin karriär i yrkeslivet. Våra tidigare assistenter har varit en stor tillgång för Ratio och vi ser fram emot att hålla kontakten med dem i många år framöver.

Vi söker dig som är i slutet av din universitetsutbildning, avslutad grundutbildning eller motsvarande, företrädesvis inom nationalekonomi, statsvetenskap eller relaterade ämnen. Du vill lära dig mer om forskning inom Ratios profilområden och kanske överväger att doktorera. Det viktigaste är att du har ett intresse för Ratios forskningsområden, en dokumenterat hög arbetskapacitet och god analytisk förmåga.

Skicka följande handlingar till karl.axelsson@ratio.se senast den 14:de februari:

  • CV
  • Kursutdrag
  • Personligt brev

Vid frågor, tveka inte att kontakta Christian Sandström (christian.sandstrom@ratio.se), ansvarig för Unga forskare på Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578