Sök

Niclas Berggren mottar nyinstiftat pris till Nils Karlsons ära

Nyheter

Årets bidrag till mänsklig blomstring är nyinstiftat av Ratio och tilldelas nationalekonomen Niclas Berggren.

Docent Niclas Berggren tilldelas  ”årets bidrag till mänsklig blomstring” för sina mångåriga och breda insatser inom svensk nationalekonomi.

Motiveringen lyder enligt nedan:

Berggren har dels bidragit med viktig forskning själv, dels bidragit till andras forskning genom sin roll som redaktör och ansvarig utgivare för Ekonomisk debatt. Som redaktör har han under många år bidragit till att vässa ekonomiska argument genom att ge författare kloka synpunkter, alltid levererade i god ton och raskt tempo.

Berggren var 2007–2011 verksam som forskare och vice VD vid Ratio och hade en viktig roll i att lägga grunden för och bygga upp Ratio. Han arbetade tillsammans med Nils Karlson redan under Cityuniversitets tid och om än det inte går att mäta har Berggren varit viktig under Ratios tidiga år och senare utveckling. Efter att han lämnat Ratio har han och Nils Karlson samarbetat kring årliga konferenser där litteratur och idéer bidragit till bildning och gemenskap i liberal anda.

Berggren driver sedan 2007 bloggen Nonicoclolasos och sprider härigenom kunskap om samhället, men bidrar också ofta med filosofiska klokskaper, bilder på konst och foton på vackra dansare. Sammantaget bidrar Berggren på ett utmärkt sätt till mänsklig blomstring.

Niclas Berggren är docent i nationalekonomi från både Handelshögskolan i Stockholm och Ekonomihögskolan i Prag. Han är forskare vid IFN och är programchef för forskningsprogrammet Institutioner, marknader och näringsliv.

Utmärkelsen ”årets bidrag till mänsklig blomstring” delades för första gången ut under Ratios 20-årsjubileum den 7 april 2022. Priset är instiftat av forskningsinstitutet Ratio till Nils Karlsons ära. Karlson är grundare och tidigare vd på Ratio. Priset delas ut i syfte hedra en person som genom forskning eller andra samhälleliga insatser har bidragit till mänsklig blomstring. Mänsklig blomstring ska förstås som en grundläggande ingrediens för individens möjligheter att skapa sitt eget livsprojekt.

Utöver diplom utgår en symbolisk summa till pristagaren.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578