Niklas Elert försvarar sin avhandling


Typ: Aktuellt
2014-09-19

19 SEPTEMBER 2014

Niklas Elert försvarar sin avhandling

Idag försvarar Niklas Elert sin avhandling ”Economic Dynamism” vid Örebro universitet.

Niklas Elert, ekon lic, lägger idag fram sin doktorsavhandling Economic Dynamism: Essays on firm entry and firm growth.

Denna sammanläggningsavhandling handlar om ekonomisk dynamik, den strukturella omvandlingsprocess som hänger nära samman med innovation, kunskapsutveckling och ekonomisk tillväxt.

De ingående studierna tittar på två viktiga aspekter av den ekonomiska dynamiken, närmare bestämt nyföretagande och företagstillväxt. Studierna är baserade på ett dataset som omfattar alla svenska aktiebolag mellan 1997 och 2010.

Ett återkommande fynd är vikten av humankapital och utbildning både för nyföretagande och företagstillväxt.

Niklas Elert presenterar sin avhandling vid ett frukostseminarium på Ratio:

Dag: 30 september
Tid: 8.30 – 9.30
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr