Sök

Niklas Elert försvarar sin avhandling

Nyheter
Economic dynamism, Företagandets villkor, Företagstillväxt, Humankapital, Industri, Niklas Elert, Örebro universitet

19 SEPTEMBER 2014

Niklas Elert försvarar sin avhandling

Idag försvarar Niklas Elert sin avhandling ”Economic Dynamism” vid Örebro universitet.

Niklas Elert, ekon lic, lägger idag fram sin doktorsavhandling Economic Dynamism: Essays on firm entry and firm growth.

Denna sammanläggningsavhandling handlar om ekonomisk dynamik, den strukturella omvandlingsprocess som hänger nära samman med innovation, kunskapsutveckling och ekonomisk tillväxt.

De ingående studierna tittar på två viktiga aspekter av den ekonomiska dynamiken, närmare bestämt nyföretagande och företagstillväxt. Studierna är baserade på ett dataset som omfattar alla svenska aktiebolag mellan 1997 och 2010.

Ett återkommande fynd är vikten av humankapital och utbildning både för nyföretagande och företagstillväxt.

Niklas Elert presenterar sin avhandling vid ett frukostseminarium på Ratio:

Dag: 30 september
Tid: 8.30 – 9.30
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578