Nils Karlson: Staten måste bantas för att räddas i Svd


Typ: Aktuellt
2018-08-16

Nils Karlson skriver i Svd med utgångspunkt från Ratioakademiens bok Frihet, trygghet, välstånd. Ett nytt samhällskontrakt.

”I Sverige har det länge funnits en stark tilltro till politikens möjligheter. En stat som försöker göra allt, klarar snart ingenting riktigt bra.”

Läs hela artikeln i Svd.