Sök

Nils Karlson: Staten måste bantas för att räddas i Svd

Nyheter
Företagandets villkor

Nils Karlson skriver i Svd med utgångspunkt från Ratioakademiens bok Frihet, trygghet, välstånd. Ett nytt samhällskontrakt.

”I Sverige har det länge funnits en stark tilltro till politikens möjligheter. En stat som försöker göra allt, klarar snart ingenting riktigt bra.”

Läs hela artikeln i Svd.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578