Sök

Nils Karlson: Facket måste förändras

Nyheter
Företagandets villkor

Nils Karlson: Facket måste förändras – TCO – Tidningen

Nils Karlson talar om fackföreningsrörelsens behov av förändring.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578