Nils Karlson: Facket måste förändras


Typ: Ratio i media
2011-10-31

Nils Karlson: Facket måste förändras – TCO – Tidningen

Nils Karlson talar om fackföreningsrörelsens behov av förändring.