Sök

Nils Karlson intervjuas i Entreprenör

Nyheter
Arbetsmarknad, Nils Karlson, Ratio i media

Trippel skattechock drabbar företagare – Entreprenör

Nils Karlson intervjuas om regeringens budgetproposition.

– Det finns uppenbara hot mot framför allt personalintensiva företag. Är du dessutom en företagare som satsar och tror på ungdomar eller andra utan erfarenhet drabbas du extra hårt. Konsekvensen blir att anställda som inte har hunnit visa sin kompetens hamnar utanför arbetsmarknaden.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578