Nils Karlson intervjuas i Entreprenör


Typ: Ratio i media
2015-08-28

Trippel skattechock drabbar företagare – Entreprenör

Nils Karlson intervjuas om regeringens budgetproposition.

– Det finns uppenbara hot mot framför allt personalintensiva företag. Är du dessutom en företagare som satsar och tror på ungdomar eller andra utan erfarenhet drabbas du extra hårt. Konsekvensen blir att anställda som inte har hunnit visa sin kompetens hamnar utanför arbetsmarknaden.