Sök

Nils Karlson på Island

Nyheter
Företagandets villkor, Nils Karlson, Svenska modellen

Ratios VD Nils Karlson talar under rubriken ”The new Swedish model” vid en vetenskaplig konferens på Island den 14 januari.

Nils Karlson beskriver utvecklingen av den traditionella svenska modellen, som efter 1990-talskrisen utvecklats mot större frihet, öppnare marknader och sänkta skatter.

Konferensen arrangeras av The Icelandic Research Centre for Innovation and Economic Growth (RNH), ett fristående institut som utforskar hur innovation och ekonomisk tillväxt sker. Deras forskningsområden är bl a:

  • Skatter och inkomstdistribution
  • Naturresurser och miljö
  • Innovation och entreprenörskap

Mer information om Nils Karlsons föredrag och konferensen finns här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578