Sök

Nils Karlson utsedd till professor

Nyheter
Företagandets villkor, Linköpings universitet, Nils Karlson, Statsvetenskap

Forskningsinstitutets Ratios vd och grundare Nils Karlson har den 14 februari 2018 utsetts till professor i statsvetenskap med inriktning mot välfärdsstatens politik, marknader och civilsamhälle vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Han knyts på deltid till universitetet som adjungerad professor samtidigt som han även fortsättningsvis är vd för Ratio. Kriterierna för utnämningen är desamma som för en utlyst befattning som professor knuten till en lärostol.

Nils Karlson har under många år forskat om samspelet mellan politik, marknader och civilsamhälle i den moderna välfärdsstaten och har en inriktning mot institutionell ekonomi, public choice och politisk teori. Särskilt fokus finns på arbetsmarknadsmodeller, företagandets villkor, grundlagsfrågor och politisk förändring. Han har lett ett stort antal forskningsprojekt och publicerat ett drygt 30-tal böcker på svenska och utländska akademiska förlag, ett stort antal artiklar och bokkapitel och medverkat i svenska och utländska medier. Karlson är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Mont Pelerin Society.

Efter en systematisk genomgång av vetenskapliga publikationer, pedagogiska erfarenheter och samverkan konstaterar de sakkunniga bland annat att ”Karlsons vetenskapliga skicklighet kan tveklöst bedömas som mycket god ifråga om den utlysta anställningen, med beaktande av samtliga särskilda krav för dess inriktning.” Även när det gäller pedagogisk skicklighet görs bedömningen ”att Nils Karlson med god marginal svarar mot samtliga [dessa] krav”. Vidare ”uppvisar Nils Karlson en ovanligt gedigen och mångsidig samverkan med det omgivande samhället”.

Klicka här för fullständigt cv och sakkunnighetsutlåtanden.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578