Sök

Nordic Corporate Governance Network

Nyheter
Företagandets villkor, Johan Eklund, Per-Olof Bjuggren

Ratio stod värd för det andra mötet för medlemmarna i Nordic Corporate Governance Network.

Torsdagen den 29 september samlades ett trettiotal forskare i Stockholm för att diskutera företagsstyrning ur olika aspekter. Konferensen arrangerades av Johan Eklund och Per-Olof Bjuggren var ordförande.

För ytterligare information kontakta Johan Eklund.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578