Sök

Ny artikel: Direct and indirect effects of private and government sponsored venture capital

Nyheter
Daniel Halvarsson, Investments, Venture capital

Erik Engberg, Patrik Gustavsson Tingvall och Daniel Halvarsson har studerat vilka effekter olika typer av riskkapital (venture capital, vc) har på företags försäljning, sysselsättning och investeringar. Resultaten visar att både privat och offentligt riskkapital ökar företags försäljning efter två till tre år. Resultaten tyder på att vc främst påverkar försäljningen genom effektivitetsvinster och till viss del genom investeringar i fysiska kapitalinvesteringar. Man ser däremot inga effekter på anställningar. Forskarna finner även indikationer på att statliga vc-investerare är mer benägna än privata investerare att göra uppföljningsinvesteringar i stagnerande, icke-växande företag.

Studien är publicerad i den vetenskapliga journalen Empirical Economics.


Engberg, E., Gustavsson Tingvall, P. & Halvarsson, D. (in press). Direct and indirect effects of private- and government-sponsored venture capital. Empirical Economics. DOI: 10.1007/s00181-019-01770-w

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578