Sök

Ny avhandling om familjeföretagande

Nyheter
Carl Magnus Bjuggren, Företagandets villkor

Stort grattis till Carl Magnus Bjuggren som nu kan titulera sig ekonomie doktor.

Carl Magnus disputerade den 29 november på avhandlingen Family Matter – Essays on Family Firms and Employment Protection vid Linköpings universitet. I avhandlingen analyseras bl a anställningsskyddet och hur det påverkar företagens produktivitet.

Carl Magnus var forskningsassistent på Ratio innan han började sin doktorandutbildning. 2012 fick han Ratios George Mason-stipendium för doktorandstudier i USA.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578