Ny avhandling om svensk delningsekonomi


Typ: Aktuellt
2021-04-30

Den digitala plattformsbaserade delningsekonomin har utmanat traditionella affärs- och marknadsmetoder. I en ny avhandling har företagsekonomen Andrea Geissinger studerat delningsekonomin i Sverige och hur den skapat och format nya normer och övertygelser.

Andrea Geissinger, doktorand vid Ratio och Örebro universitet, har lagt fram sin avhandling vid Örebro universitet. Professor Robin Teigland, Chalmers Tekniska Högskola Göteborg, var opponent.

Nya affärsmodeller och förändrad delningsekonomi

Med Airbnb och Ubers blev delningsekonomin en kraft som snabbt kom att förändra affärsmodeller runtom i världen. Med hjälp av algoritmer låter de båda plattformsföretagen individer och affärsmöjligheter mötas direkt – och tar bort eller ersätter på så vis mellanhänder. För Airbnb handlar det om boende och för Uber om resor.

Men många plattformar har gått ifrån det rena peer-to-peer-tänket där utbyte sker direkt mellan två jämlika parter. I stället har en professionalisering ägt rum där många leverantörer nu är egenföretagare. Det här har förändrat traditionella affärsmetoder och skapat en ny organiserad digital marknad.

Det visar Geissinger i sin avhandling ”Platforms in Liquid Modernity: Essays about the Sharing Economy, Digital Platforms and Institutions”, vilken tar avstamp i delningsekonomin i Sverige från och med 2016. Geissinger studerar olika aspekter av och samverkan mellan delningsekonomin, plattformar och institutioner. I Geissingers sammanläggningsavhandling inkluderas hela nio publikationer.

Kreativ design

– I dag tas delningsekonomin närapå för given och är en självklar del av våra sociala liv, men så var det inte för bara några år sedan. Hur det skiftet gick till är ett av de fenomen som jag studerar, säger Andrea Geissinger.

För att kunna studera detta använder sig Geissinger av en metod kallad Social Media Analytics (SMA) som samlar in och analyserar inlägg från sociala medier.

– Vill man fånga upp tidsandan är få platser mer träffsäkra än sociala medier. Mer än hälften av världens befolkning använder sociala medier och genomsnittsanvändaren tillbringar varje dag 2 timmar och 24 minuter på sociala medieplattformar. Att undersöka hur användarna diskuterar ett särskilt ämne i sociala medier kan därför vara mycket givande för forskningsändamål, inte minst i mina frågor om delningsekonomin.

I delningsekonomin finns efterlängtad gemenskap

I dag är plattformsföretag en typ av samhällsorganisatörer, menar Geissinger och pekar på att plattformarna rymmer en form av gemenskapsidéer som annars är ovanliga i Sverige:

­­– Att leva i tider fyllda med osäkerhet, oro och rädsla för framtiden, och att göra detta i individualiserade Sverige, får oss att längta efter tillhörighet och gemenskap. Detta kan vara en förklaring till varför delningsplattformar är så populära, de är skräddarsydda för detta behov och har gemenskapsidéer i sin själva programmering. Jag hävdar att gemenskapen används som ett ankare, en tro och en uppsättning digitala metoder (som att lämna recensioner och betyg för varandra) på digitala (delnings) plattformar.