Sök

Ny bok: Lärlingsutbildning – i skärningspunkten mellan kompetensförsörjning och socialpolitik

Nyheter
Alexandru Panican, Företagandets villkor, Forskning, Jonas Olofsson, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Lärlingsutbildning, Praktisk kompetens, Socialpolitik

Alexandru Panican och Jonas Olofsson har nyligen släppt en bok om lärlingsutbildningens betydelse och förutsättningar.

Lärlingsutbildningen väcker stort intresse. Uppfattningarna om lärlingsutbildningens fördelar respektive nackdelar är många. Allt för sällan tydliggörs att lärlingsutbildning är en mångfacetterad företeelse. Lärlingsutbildningen har också specifika förutsättningar. Det går inte att föra över en utbildningsmodell från ett land till ett annat, något som man ibland kan förledas till att tro när man följer det politiska samtalet.
Författarna har under en följd av år ägnat sig åt forskning om ungdomsarbetslöshet och yrkesutbildning och de hoppas att boken ska bidra till att skapa större klarhet om lärlingsutbildningens betydelse samt dess förutsättningar.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578