Ny bok: Lärlingsutbildning – i skärningspunkten mellan kompetensförsörjning och socialpolitik


Typ: Aktuellt
2015-09-08

Alexandru Panican och Jonas Olofsson har nyligen släppt en bok om lärlingsutbildningens betydelse och förutsättningar.

Lärlingsutbildningen väcker stort intresse. Uppfattningarna om lärlingsutbildningens fördelar respektive nackdelar är många. Allt för sällan tydliggörs att lärlingsutbildning är en mångfacetterad företeelse. Lärlingsutbildningen har också specifika förutsättningar. Det går inte att föra över en utbildningsmodell från ett land till ett annat, något som man ibland kan förledas till att tro när man följer det politiska samtalet.
Författarna har under en följd av år ägnat sig åt forskning om ungdomsarbetslöshet och yrkesutbildning och de hoppas att boken ska bidra till att skapa större klarhet om lärlingsutbildningens betydelse samt dess förutsättningar.