Sök

Ny bok: Lönebildning i verkligheten

Nyheter
Anne-Sophie Larsson, Arbetsmarknad, Henrik Malm Lindberg, Lönebildning, Lotta Stern, Nils Karlson

Äntligen här! Nu finns boken ”Lönebildning i verkligheten” att köpa på Studentlitteratur. Appendix finns att ladda ned på ratio.se

Lönebildning i verkligheten är slutrapporten för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Lönebildning för utvecklingskraft.

I boken redovisas ny forskning om kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft, ett område där det tidigare saknats empiriska studier. Undersökningen baseras dels på kvalitativa fallstudier av 27 företag i olika storlekar och branscher, dels på en stor kvantitativ studie, baserad på unika data, av företag i privat sektor i Sverige.

En viktig slutsats är att det finns stor utvecklingspotential vad gäller lagstiftning, avtalskonstruktioner och olika aktörers synsätt. Mycket talar för att Sverige, svenska företag och deras anställda skulle tjäna på en modernisering av dagens modell för lönebildning och lönesättning.

Boken säljs av Studentlitteratur och kan beställas här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578