Sök

Ny bok om robust politisk ekonomi

Nyheter
Företagandets villkor, Kunskap, Mark Pennington

Mark Pennington är forskare i statsvetenskap vid Queen Mary College, University of London, samt associerad forskare vid Ratio. Han har precis publicerat den nya boken Robust Political Economy på Edward Elgar, i vilken han utvecklar en teori om politiskt beslutsfattande grundad på imperfekt kunskap och imperfekta incitament. Han använder sedan denna teori för att undersöka hur försvaret av en fri marknadsekonomi kan hantera utmaningar från nationalekonomins teori om marknadsmisslyckanden, kommunitariansk filosofi, egalitarianism och miljöproblem.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578