Sök

Ny bok Socialpolitik – varför, hur och till vilken nytta

Nyheter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Jonas Olofsson, Socialpolitik, Välfärd

Socialpolitiken är ständigt ifrågasatt. Är insatserna för generösa och kostnaderna för stora? Vilka sociala problem ska politiken motverka? Sker det på ett effektivt sätt eller motverkas individers eget försörjningsansvar?

Frågor av det här slaget aktualiseras både av kostnadsskäl och av ideologiska skäl.

I denna bok av Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia Umeå universitet, och Henrik Lindberg, fil dr i ekonomisk historia Ratio, behandlas välfärdspolitiken ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Utvecklingen i Sverige och andra länder analyseras mot bakgrund av förändrade samhällsekonomiska förutsättningar.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578