Sök

Ny doktorand inom institutionell förändring

Nyheter
Ekonomisk historia, Företagandets villkor, Företagsekonomi, Örebro universitet, Rasmus Nykvist

Rasmus Nykvists forskning handlar om institutionell förändring och det långsiktiga samspelet mellan teknisk utveckling och politisk förändring. Sedan april är han doktorand inom företagsekonomi med inriktning på strategi och marknadsföring på Örebro universitet och Ratio. Handledare är Kristina Öberg (Örebro universitet) och Mirko Ernkvist. (Ratio)

Han har tidigare varit forskningsassistent på Ratio och är bland annat författare till bidraget The Creation of a Global Firm: LM Ericsson and Character Virtue put into Context i forskningsantologin Virtues in Entrepreneurship.

Rasmus Nykivst har arbetat inom en rad start-up företag, studerat företagsekonomi och ekonomisk historia på avancerad nivå och arbetat med administration och utveckling inom utbildningar i praktiskt entreprenörskap. Han har även studerat filosofi och idéhistoria på Stockholms universitet under tre år.

Här kan du se Rasmus Nykvist berätta mer om sin studie av LM Ericsson.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578