Sök

Ny forskning om kvinnors makt och inflytande i finans och näringsliv

Nyheter

Globaliseringen av företag påverkar i vissa fall kvinnors löner negativt.

Under torsdagen presenteras tre studier som alla relaterar till kvinnors makt och inflytande i näringslivet. Se seminariet här.

Kort om resultaten:

Globalisering av företag påverkar ibland kvinnors löner negativt. Svenska företag som är verksamma i Estland – det EU-land med högst löneskillnader mellan könen – har ett signifikant högre lönegap mellan män och kvinnor, även i de delar av verksamheten som ligger i Sverige. Det visar Daniel Halvarsson, nationalekonom vid Ratio, m.fl. i en ny studie.

Bilden av kvinnors styrelserepresentation fastnar ofta i rent räknande, men vilket egentligt inflytande har de? För att ta reda på det måste man kolla de kvinnliga styrelseledamöternas nätverk – och de är ofta sämre än männens motsvarande. En man sitter ofta i fler styrelser än vad en kvinna gör. Det visar forskning av bl a Christina Öberg, professor i företagsekonomi vid Örebro och Ratio.

Män presterar ofta bättre än kvinnor i termer av finansiell läskunnighet, vilket har effekter på förmögenheter, pensioner m.m. Det gäller alltså även i industrialiserade länder där kvinnor i högre utsträckning har högre utbildning än män. I ny forskning av nationalekonomiprofessornAli Ahmed m.fl. visar det sig att förklaringen ligger i vad man kallar för ett stereotypt hot, att finansmarknaden och frågor däromkring uppfattas som manliga. Ahmed är verksam vid Linköping och Ratio.

Studierna presenteras med djupgående under ett öppet seminarium torsdagen den 10 november, kl 11.00, i Ratios lokaler på Sveavägen 59 i Stockholm. Kommenterar gör  Charlotte Bohman, styrelseproffs, och Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578