Sök

Ny forskning om tillväxtfinansiering

Nyheter
Financing of Innovations, Företagandets villkor, Innovation, Tillväxtfinansiering

Sverige har på kort tid tappat flera forskningsintensiva verksamheter. Samtidigt leder produktivitetsökningar i industrin till effektiviseringar, snarare än till att fler arbetstillfällen skapas. Majoriteten av tillkomna arbetstillfällen har i stället skapats i nya snabbväxande företag – så kallade gaseller.

I rapporten Financing future jobs visas att hela 88 procent av de företag som startades 2006-2013 förlitar sig på egna medel. Resultaten visar också att banklån är förknippade med en mängd restriktioner. Av de företag som beviljats banklån har hela 69 procent behövt gå i personlig borgen. Vidare har hela 75 procent tagit tillfällig anställning för att finansiera sitt bolag.

– Rapporten visar att svensk ekonomi i nuläget inte klarar av att finansiera morgondagens företag. De mest innovativa företagen behöver tid för produktutveckling innan de kan nå marknaden. För dem blir det praktiskt taget omöjligt att hitta externt kapital. Det säger Christian Sandström, teknologie doktor och ansvarig för det nya forskningsprogrammet Financing of innovations.

Rapporten har skrivits av Karl Wennberg och Michel Elmoznino Laufer från Handelshögskolan och presenterades under en konferens på Vinnova den tjugonde oktober. Under presentationen gav en entreprenör, en affärsängel, en politiker och representanter från Företagarna, Sparbankernas riksförbund och Vinnova även sina perspektiv på finansieringen av tillväxt och innovationer. Konferensen utgjorde inledningen på en mångårig forskningssatsning på området.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578