Sök

Ny forskning Q2 2015

Nyheter
Ekonomisk historia, Företagandets villkor, Företagsekonomi, Nationalekonomi

Publicerade artiklar:

Bjuggren, P-O., & Eklund, J. E. (2015). Property Rights and the Cost of Capital. European Journal of Law and Economics, (39)3, 523-537. DOI: 10.1007/s10657-013-9396-x

Daunfeldt, S.-O., Elert, N., & Johansson, D. (in press). Are High-Growth Firms Overrepresented in High-tech Industries?Industrial and Corporate Change.

Frankish, J., Roberts, R., Storey, D. J., & Coad, A. (2015). Measuring business activity in the UK. In J. R. Bryson, & P. W. Daniels (Eds.), Handbook of Service Business – Management, Marketing, Innovation and Internationalisation (pp. 146-169). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Heyman, F., & Gustavsson Tingvall, P. (in press). The Dynamics of Offshoring and Institutions. The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy.

Karpaty, P., & Gustavsson Tingvall, P. (2015). Offshoring and Home Country R&D. The World Economy, 38(4), 655-676. DOI: 10.1111/twec.12226

Karpaty, P., & Gustavsson Tingvall, P. (in press). Service Offshoring and Corruption: Do Firms Escape Corrupt Countries? Journal of Industry, Competition and Trade.

Nyström, K., & Zhetibaeva Elvung, G. (in press). New firms as employers: The wage penalty for voluntary and involuntary job switchers. Labour.

Böcker:

Lindberg, H. M., Karlson, N, & Grönbäck, J. (2015). Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Ratio.

Rapporter:

Deiaco, Enrico., &Tingvall, Patrik m.fl. Tillväxt genom stöd

Panican, Alexandru (2015:19) Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578