Sök

Ny forskningsassistent

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio

Sedan den 6 april är Martin Möller ny forskningsassistent på Ratio.

Martin kommer ursprungligen från Bonn i Tyskland och började läsa ekonomi vid University of Konstanz 2006. Sedan dess har han bland annat hunnit med att studera ett år vid Universitat Autònoma de Barcelona och praktiserat på Institut der deutschen Wirtschaft i Berlin. Han har just lämnat in sin Bachelor-uppsats.

När han slutar på Ratio i höst kommer han att flytta till Barcelona igen för Masters-programmet vid the Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE).

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578