Sök

Ny medarbetare

Nyheter
Dan Johansson, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Karl Wennberg, Nya företag, Tillväxt

Karl Wennberg kommer att vara verksam inom Ratios projekt om tillväxtföretagande och den svenska modellen.

Karl är även verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning berör arbetsmarknad och entreprenörskap, entreprenörskapets geografi, samt tillväxt och överlevnad bland nya företag.

Arbeten har publicerats i bland annat Journal of Business Venturing, Small Business Economics, Management Science, och i den nyutkomna boken ”The Birth, Growth, and Demise of Entrepreneurial Firms in the Knowledge Intensive Economy” (Edward Elgar). Dessa arbeten har erhållit ett antal priser såsom ”bästa artikel” vid den amerikanske Academy of Management samt ”mest policyrelevanta artikel” från den amerikanska Small Business Administration.

Karl kommer från och med nu att arbeta tillsammans med bl a Dan Johansson i projektet Tillväxtföretagandet och den svenska modellen.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578