Sök

Ny medarbetare

Nyheter
Företagandets villkor, Nationalekonomi

Linda Dastory har rekryterats som forskningsassistent på Ratio.

Linda kommer att arbeta i projekt om företagsstöd och Kina som exportmarknad. Linda har en magisterexamen i nationalekonomi från Luleå tekniska universitet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578