Sök

Ny publicering om städers betydelse för digitalt entreprenörskap

Nyheter
Andrea Geissinger, Chalmers, Christian Sandström, Christofer Laurell, Ekonomisk historia, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Företagsekonomi, Innovation, Klas Eriksson, Örebro universitet, Rasmus Nykvist, Stockholms universitet

Artikeln ”Digital entrepreneurship and field conditions for institutional change – investigating the enabling role of cities”, författad av docenterna Christian Sandström och Christofer Laurell samt doktoranderna Andrea Geissinger, Rasmus Nykvist och Klas Eriksson har accepterats för publicering i tidskriften Technological Forecasting and Social Change. Artikeln är ett resultat av ett tvärvetenskapligt samarbete i syfte att förstå städers betydelse för digitalt entreprenörskap. Forskarna diskuterar med Stockholm som utgångspunkt hur städers teknologiska och ekonomiska mångfald kan utgöra en god grogrund för institutionell förändring.

Abstract:

Digital entrepreneurship may result in institutional turbulence and new initiatives are frequently blocked by vested interest groups who posit superior financial and relational resources. In this paper, we explore the role of cities in facilitating digital entrepreneurship and overcoming institutional resistance to innovation. Drawing upon two historical case studies of digital entrepreneurship in the city of Stockholm along with an extensive material on the sharing economy in Sweden, our results suggest that cities offer an environment that is critical for digital entrepreneurship. The economic and technological diversity of a city may provide the field conditions required for institutional change to take place and to avoid regulatory capture.

Fullständig referens:

Geissinger, A., Laurell, C., Sandström, C., Eriksson, K., Nykvist, R. (2018) Digital Entrepreneurship and Institutional Change – Exploring the role of cities, accepted for publication in Technological Forecasting and Social Change.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578