Sök

Ny publicering: Vanebildande konsumtion

Nyheter
Dagligvaruhandel, Företagandets villkor, Jonas Nordström, Linda Thunström, Matkonsumtion, Sven-Olov Daunfeldt, Vanebildning

Docent Sven-Olov Daunfeldt har fått artikeln ”Habit Persistence in Food Consumption” (samförfattad med Jonas Nordström och Linda Thunström) accepterad för publicering i Oxford Handbook on the Economics of Food Consumption and Policy.

Syftet med artikeln är att ge en översikt över den empiriska litteraturen kring vanebildning av konsumtionen av dagligvaror. Resultaten indikerar att de flesta tidigare studier finner att konsumtion av dagligvaror kännetecknas av vanebildning, men att resultaten beror på val av metod och data. Styrkan i vanebildningen verkar också bero på vilken produktkategori som studeras.

Det finns många frågor kring vanebildning och konsumtion av dagligvaror som är obesvarade eller där mer forskning behövs. Detta gäller exempelvis studier av kulturella skillnader i vanebildning och om det finns skillnader i vanebildning mellan olika typer av produkter, t ex mellan ekologiska och icke-ekologiska produkter.

Externa länk.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578