Sök

Ny publicering

Nyheter
Arbetsliv, Entreprenörpolicy, Företagandets villkor, Infrastruktur, Niklas Elert, Niklas Rudholm, Sven-Olov Daunfeldt

Ratios doktorand Niklas Elert har fått artikeln ”Start-ups and Firm In-migration: Evidence from the Swedish Wholesale Industry” (samförfattad med HUI-forskarna Sven-Olov Daunfeldt och Niklas Rudholm ) accepterad för publicering i den vetenskapliga tidskriften The Annals of Regional Science.

Partihandeln utgör en viktig länk i kedjan mellan tillverkning och kundförsäljning, och har historiskt varit snabb att anpassa sig till den teknologiska utvecklingen. Studiens resultat indikerar att partihandelsföretag värdesätter en god infrastruktur, tillgång till en välutbildad arbetskraft och låga skatter när de genomför nya etableringar eller flyttar en existerande etablering. Artikeln var en del av forskningsprojektet Vilka faktorer är av betydelse för partihandelns utveckling? som har finansierats av Handelns Utvecklingsråd.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578