Sök

Ny publikation om vindkraft och skapande av jobb

Nyheter
Concetto Paolo Vinci, Energy, jobs, Jonas Grafström, Kristoffer Sundström, labor, Luigi Aldieri, Policy, renewable, Wind power

Fil dr Jonas Grafström har tillsammans med Kristoffer Sundström, Luigi Aldieri och Concetto Paolo Vinci publicerat artikeln ”Wind Power and Job Creation” i tidsskriften Sustainability. Syftet med artikeln är att ge en global översikt över sysselsättningseffekterna från vindkraftsanläggningar. Det här möjliggör bättre beslutsunderlag och modellering av framtida vindkraftsprojekt. De tre stora politiska slutsatser i artikeln är följande: (a) sysselsättningseffekterna är begränsade; b) Varje nytt projekt borde överväga en unik bedömning, eftersom alla projekt har genomförts inom olika institutionella ramar, arbetsmarknader och under olika år, vilket innebär att tekniken inte är jämförbar; och (c) antalet jobb beror på arbetskraftsintensiteten i landet.

Läs hela artikeln här: Wind Power and Job Creation

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578