Ny publikation om vindkraft och skapande av jobb


Typ: Aktuellt
2020-01-29

Fil dr Jonas Grafström har tillsammans med Kristoffer Sundström, Luigi Aldieri och Concetto Paolo Vinci publicerat artikeln ”Wind Power and Job Creation” i  tidsskriften Sustainability. Syftet med artikeln är att ge en global översikt över sysselsättningseffekterna från vindkraftsanläggningar. Det här möjliggör bättre beslutsunderlag och modellering av framtida vindkraftsprojekt. De tre stora politiska slutsatser i artikeln är följande: (a) sysselsättningseffekterna är begränsade; b) Varje nytt projekt borde överväga en unik bedömning, eftersom alla projekt har genomförts inom olika institutionella ramar, arbetsmarknader och under olika år, vilket innebär att tekniken inte är jämförbar; och (c) antalet jobb beror på arbetskraftsintensiteten i landet.

Läs hela artikeln här: Wind Power and Job Creation