Sök

Ny rapport & DN Debatt: EU:s hämmade tjänstehandel drabbar ekonomi, produktivitet och tillväxt

Nyheter

Mårten Blix, fil dr, skriver apropå sin nya rapport “Ofullbordad: Om EU:s inre marknad för tjänster och Europas produktivitetsproblem” på DN Debatt.

“Det svenska ordförandeskapet i EU avslutades mitt i sommaren men åtgärder för att förstärka Europas konkurrenskraft har i stort uteblivit. EU:s inre marknad för varor har visserligen varit en framgångssaga för frihandeln, men detsamma kan inte sägas om tjänstehandelns utveckling. Den har snarare resulterat i ett fiasko. Trots tre decennier av ekonomisk integration är tjänstehandeln alltjämt kvar på en synnerligen låg nivå, tyngd av byråkrati och regelkrångel.”

Det skriver nationalekonomen och Ratio-forskaren Mårten BlixDN Debatt (21 aug, 2023) i samband med publiceringen av hans nya rapport “Ofullbordad: Om EU:s inre marknad för tjänster och Europas produktivitetsproblem“. I rapporten sammanfattar Blix de ekonomiska värden som gått förlorade och de hinder som alltjämt hämmar tjänstehandeln i EU. Det är en abstrakt regelbörda, men konsekvenserna är stora för hela samhällsekonomin. Exempelvis utgör regler kring professionella tjänster en prislapp som motsvarar drygt 700 000 uteblivna jobb i EU.

____

Rapporten publiceras i dag på svenska och ges ut av forskningsinstitutet Ratio. Denna rapport är dock en svensk översättning av en rapport Mårten Blix initialt skrev på engelska och på uppdrag av Almega. Den versionen, “Wither on the vine? The unfulfilled EU Single Market for services”, finns att läsa och ladda ner här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578