Sök

Ny rapport granskar effekter av digital psykologvård

Nyheter

Patienter som besöker digital psykologvård hos privata aktörer hamnar i huvudsak på rätt vårdnivå. Det visar en ny studie som omfattar omkring en halv miljon psykologsamtal i den offentligfinansierade sjukvården. Studien är den första i sitt slag.

Nästan en femtedel av Sveriges befolkning bedöms lida av ångest- eller depressionssjukdom. I flera fall har digital vård börjat användas för behandling av denna typ av psykisk ohälsa. I bästa fall innebär det att fler kan få stöd till en lägre kostnad, vilket vore positivt både för den som drabbats och för samhällsekonomin.

– Digitala psykologsamtal har vissa likheter med nätläkarsamtal och står inför ett vägskäl i Sverige där regelverk och rekommendationer behöver anpassas. Därför har det varit extra intressant att studera hur denna typ av digitala psykologsamtal har fungerat sedan de först lanserades 2018, säger Mårten Blix som är fil dr i nationalekonomi och som tillsammans med Amanda Dahlstrand, fil dr, författat rapporten ”Appar och självhjälpsverktyg för behandling av psykisk ohälsa – Kunskapsläget och möjlig utveckling”.

I forskningsrapporten undersöks utvecklingen av digitala psykologbehandlingar och självhjälpsverktyg inom den offentligfinansierade vården, främst när det gäller behandling av de vanligt förekommande diagnoserna depression och generaliserat ångestsyndrom. Med ett unikt datamaterial som omfattar omkring en halv miljon digitala psykologbesök från de privata tjänsterna Kry och Mindler under perioden 2019–2022 finner författarna att patienterna huvudsakligen hamnar på rätt vårdnivå.

De finner även att tjänsterna fungerar ungefär lika bra som regionernas digitala tjänster, men når avsevärt fler patienter.

– De flesta patienter har bara ett psykologsamtal, åtminstone under åren 2019 och 2020. Vår analys tyder på att det är en hel del patienter som skulle ha haft nytta av behandlingen som hoppar av på eget bevåg, eftersom det inte ser ut som om det bara är patienter med mycket lätta symtom som avslutar behandling efter ett besök. Detta kan tyda på att denna grupp av patienter är mindre involverade eller inte tycker att den digitala behandlingen hjälper, säger Amanda Dahlstrand, fil dr i nationalekonomi.

Författarna menar att digital vård vid psykisk ohälsa har stor potential, om den får rätt balans av tillsyn och innovationsfrämjande.

____

Rapporten är skriven på uppdrag av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Mårten Blix är forskare vid Ratio och Amanda Dahlstrand vid Microsoft Research.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578