Ny rapport: Hotar politiken den svenska modellen?


Typ: Aktuellt
2018-07-02

Vilken roll bör politiken ha på svensk arbetsmarknad? Inför valet ställer politikerna – både till höger och vänster – krav på höjda löner för olika grupper. Politiska förslag finns på jämställda pensioner, lagstadgad rätt till heltid och lagreglerade ingångslöner samt förbud mot viss typ av arbetskraftsinvandring. Vid offentlig upphandling och utstationering tolkar olika myndigheter kollektivavtalsvillkoren. Och i kölvattnet av EU:s sociala pelare läggs lagförslag på EU-nivå som strider mot den svenska partsmodellen.

Vilka konsekvenser får allt detta för den svenska modellen? Är vi på väg mot en ny era av ökad politisk inblandning i den svenska modellen? Vad säger den senaste forskningen? Vilka ingrepp är förenliga med fortsatt partsansvar?

Detta diskuterar professor Nils Karlson i en ny rapport inom Ratios arbetsmarknadsprogram. Rapporten diskuteras även i Almedalen med sändning här.