Sök

Ny rapport: Kostnader och konsekvenser av en arbetsmarknadskonflikt

Nyheter
Arbets, Arbetsmarknad, Ida Knudsen, Konfliktregler, Nils Karlson

Ratio har i en ny studie detaljstuderat Byggstrejken 2016. Den viktigaste slutsatsen är att trots att själva strejken var kort, fyra dagar, bedömde flertalet av de drabbade företagen att konflikten orsakat betydande eller mycket betydande kostnader.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578